More Articles from Archive ~ ՀԱՅՔ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

    ՆԱԽԱԳԻԾ Մշակված է «Դռնոյան-Նալյան» հեղինակային  խմբի կողմից ՀԱՅՔ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Մենք՝ Հայաստանի ժողովուրդը, բարոյական և իրավական մասնակցությամբ Սփյուռք-Արտերկրի Հայության, հայ ժողովրդի կողմից իր պատմական առաքելությունը իրականացնելու, Հայության իղձը՝ Միացյալ Հայրենիքի ստեղծումը իրավական ընթացքի մեջ դնելու, մարդու բարձրագույն բնական իրավունքները պաշտպանելու, երկրի կյանքի բոլոր ասպարեզները Տիեզերքի և Բնության օրենքներով վերակերտելու, մարդկության վերածնության և Նոր […]

Read full story →